Verkiezingsprogramma “Durf en Optimisme” in de steigers

Het VVD-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar staat in de steigers. Het programma dat is geschreven door de programmacommissie en vastgesteld door de leden op de goed bezochte ledenvergadering afgelopen donderdag is klaar voor de volgende stap.

VVD Noordoostpolder gaat samen met inwoners in dorpen en wijken, ondernemers in het buitengebied, op de bedrijventerreinen en winkelgebieden in gesprek om te bepalen waar de speerpunten moeten liggen. Naar verwachting zal dat zijn op het gebied van een duurzame economische ontwikkeling, meer veiligheid en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en zorg, maar er zijn vast meer lokale onderwerpen die leven. De VVD wil haar werkwijze van mouwen opstropen en aanpakken doorzetten, door goed te luisteren naar de inwoners en ondernemers zoals bijvoorbeeld is gedaan met de realisatie van snel internet in het buitengebied.

De VVD heeft in de afgelopen periode als coalitiepartij een duidelijke bijdrage geleverd aan het op orde brengen van het huishoudboekje, het stimuleren van de economie, het bieden van passende zorg en bouwen aan een nieuw Stadshart. Het werk is echter nog niet klaar. De kandidatenlijst omvat 23 enthousiaste polderbewoners en ondernemers die met Durf en Optimisme aan de slag willen.