Taskforce behouden en werven jonge hoogopgeleiden

Emmeloord – VVD Noordoostpolder wil dat er een taskforce wordt gevormd om meer jonge hoogopgeleide HBO-ers en academici naar de Noordoostpolder te halen. Het bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan deze groep jongeren. Helaas keren onze eigen jongeren niet altijd terug. De VVD wil onderzocht hebben hoe hoogopgeleide jongeren een aantrekkelijk woon- en werkklimaat kan worden geboden.

Deze week organiseerde Compoworld een collegetour met o.a. het NLR, Dyntes Tech Park en Huisman Shipyard waarbij studenten van onder andere TU Delft de toepassing van composiet in de praktijk beleven en de kansen voor een loopbaan in deze sector kunnen verkennen. Een mooi initiatief dat navolging verdient.

In het VVD verkiezingsprogramma wordt het voorstel gedaan om te kijken naar een aantrekkelijke hightech woon-werkcampus. Dit moet een plek worden met een bijzondere uitstraling waar jongeren elkaar inspireren en ook buiten werk hun sociale leven delen. Op dat vlak is er genoeg te doen als je ook de mogelijkheden buiten de gemeentegrens meeneemt. 

De taskforce bestaand uit een afvaardiging van jongeren, ondernemers, onderwijs en gemeente, moet bekijken of een woon-werkcampus haalbaar is en of er andere ideeën moeten worden uitgewerkt.

‘Durf en Optimisme’ is de titel van het VVD verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen dat veel punten in zich heeft waarmee de Noordoostpolder sterker wordt gemaakt. Met 23 kandidaten op de lijst beschikt de VVD over een mooie vertegenwoordiging die graag aan zet wil zijn.