VVD: Nog steeds geen geld terug naar burger en bedrijfsleven

De raad blokkeerde tijdens de vergadering van maandag jl. weer het voorstel van de VVD om geld terug te geven aan burgers en bedrijfsleven. De VVD wil geld teruggeven door een verlaging van de OZB. Maandag werd tijdens de raadsvergadering de begroting behandeld. “Ik zie het als een belangrijke taak voor raadsleden om lastenverlaging te bepleiten als de omstandigheden zich daartoe lenen, en dat is nu het geval”, aldus VVD-woordvoerder Willem Keur.

De VVD vindt het rechtvaardig als de gemeente drie jaar achter elkaar 3 miljoen euro overhoudt om dit terug te geven aan burgers en bedrijven. Om het eerste jaar de OZB te verlagen kunnen de belastingopbrengsten van de windmolens gebruikt worden blijkt uit het voorstel van de VVD.

In 2012 heeft de gemeente de OZB verhoogd met 42% omdat zij toen krap bij kas zat. Dat is dus geld van de belastingbetaler en dat wil de VVD voor een gedeelte teruggeven.

De VVD strijdt al jaren voor een verlaging van de OZB en is onthutst dat dit niet gebeurt uit politieke onwil. Willem Keur ergert zich aan het “njet” van de andere politieke partijen om de lasten voor de inwoners te verlagen nu dat wel kan. Dat getuigt niet van lef, maar van gelatenheid.

Er is geen reden voor de overheid om geld vast te houden van burgers en bedrijven. De VVD vindt het een doorn in het oog en onverstandig dat andere partijen dit wel doen. Het is een uitgelezen kans om het vertrouwen van de burger weer terug te winnen. Dit doe je volgens de VVD door in economisch betere tijden de lasten te verlagen. Het voorstel werd alleen gesteund door de fracties van ONS Noordoostpolder, Politieke Unie en PvvP.