Licht op groen voor Schokland

Licht op groen voor plannen Schokland Tijdens de raadsvergadering heeft de VVD fractie, na veel discussie intern, ingestemd met voorstel om voor de plannen rondom Schokland. Er kan een overeenkomst gesloten worden met de Provincie en Flevolandschap en er wordt een financiering aangevraagd bij het Rijk van 10 miljoen. Het gaat om een grootschalig project ten zuiden van Schokland. Het plan is om 211 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen en een Werelderfgoed centrum te realiseren. Voor de VVD fractie waren de vragen; wil je het, durf je het en zijn de juiste randvoorwaarden gesteld. Belangrijk voor de VVD is dat goede landbouwgrond alleen in hele specifieke gevallen een andere functie krijgt. Ook het risico dat het project niet volledig wordt ingericht is een zwaar punt voor de VVD fractie. De raad is en blijft wel aan de bal in het proces en er zijn door het college voldoende kaders en show-stoppers ingebouwd, aldus woordvoerder Remco Bosma.


De voorwaarden die het college heeft ingebouwd zijn;]

  •  De financiering van het rijk komt niet,
  • Unesco vindt deze maatregelen niet voldoende voor behoud van de Werelderfgoed status
  • Het waterschap kan de risico’s van de waterpeilverhoging niet voldoende afdekken en neemt geen nieuw peilbesluit.

Als één van deze punten voorkomt, gaat het project niet door.

Belangrijkste voorwaarde voor de VVD is dat de omliggende agrarische bedrijven geen negatieve gevolgen ondervinden van de waterpeilverhoging. Voor het noordelijke deel van Schokland worden de aanbevelingen van het onafhankelijk rapport Deltares overgenomen. 

Het gebied kan een economische impuls hebben, dat is wat de VVD ook wil bereiken, maar daar is lef voor nodig. Met 1 miljoen investeren haal je 34 miljoen Euro naar het gebied een kans die de VVD niet wil laten lopen. Toeristische nevenactiviteiten in het gebied bieden kansen voor de boeren rondom Schokland.

Met de randvoorwaarden die gesteld zijn, de kaders die meegegeven zijn, het feit dat de raad in het proces aan de bal lijft en de gegeven show-stoppers heeft de VVD er vertrouwen in dat Schokland nieuwe impuls en economische pijlers krijgt.