Meer opvanglocaties nodig voor arbeidsmigranten

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari heeft Bouke Wielenga namens de VVD zijn zorg uitgesproken dat we na 6 jaar inspanning nog steeds niet voldoen aan voldoende legale huisvesting van arbeidsmigranten. Het college voorstel waar de raad maandagavond een klap op kon geven stelt een aantal wijzigingen voor die extra huisvesting mogelijk maakt. Arbeidsmigranten zijn welkom in de Noordoostpolder en zeer belangrijk voor onze economie. Ook vinden we het belangrijk dat deze mensen goed kunnen wonen en liefst zo dicht mogelijk bij de bedrijven waar ze werken. Echter initiatieven voor nieuwe locaties botsen vaak op tegen het “not in my backyard” effect. De VVD heeft gepleit om de opvang op de kleinere locaties niet te verhogen van 20 naar 50 bewoners. Volgens Bouke Wielenga heeft deze maatregel een averechts effect op het aantal locaties omdat een verhoging tot meer verzet zou leiden bij aanwonenden vanwege de grotere kans op overlast. De fractie is blij dat de wethouder deze ophoging terug heeft gedraaid. Ook het wegnemen van de minimale afstand tussen 2 locaties in het glastuinbouwgebied is inzet geweest van de fractie.


Deze afstand was minimaal 400 meter maar in de praktijk bleek dat er behoefte is aan meer locaties dichter bij elkaar omdat in dit deel van de polder meer arbeidsmigranten werken dan in de rest van de polder.

Diverse amendementen op het collegevoorstel van andere fracties zijn door de VVD afgewezen omdat deze direct een negatieve zouden invloed hebben op de broodnodige uitbreiding van het aantal legale huisvestingplaatsen.

Als fractie onderschrijven wij het grote belang van de inzet van gewaardeerde buitenlandse werknemers niet alleen voor de glastuinbouw maar ook voor de (biologische) landbouw in zijn algemeenheid en de (verwerkende) industrie.

Voor de VVD is duidelijk dat meer opvanglocaties nodig zijn onder de voorwaarde van inzet van klankbordgroepen, maatwerk, certificering en streng optreden tegen overlast.