Verkiezingsprogramma 2018-2022

Banen komen niet uit de lucht vallen
Ondernemerschap ontstaat niet zonder ruimte
Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid
Leefbaarheid komt niet aanwaaien

Daar moet je wat voor doen
Gelukkig kun je daar voor kiezen

Kies VVD op 21 maart 2018
KIES VOOR DOEN

Lees in ons verkiezingsprogramma wat wij willen gaan doen de komende jaren!