VVD Noordoostpolder: OZB opbrengsten omhoog, tarief kan omlaag

Statistieken liegen niet maar vertellen vaak helaas de halve waarheid.

Het feit dat de Noordoostpolder prominent op de kaart van Nederland prijkt met een stijging van de totale ontvangsten aan onroerendezaakbelasting (ozb) met bijna 25%, laat juist zien dat de bedrijvigheid een enorme sprong heeft gemaakt. De komst in 2016 van het Windmolenpark, nieuwe bedrijven en uitbreiding van het bestaande bedrijfsleven hebben geleidt tot meer belastinginkomsten. VVD Noordoostpolder kraakt daarmee de uitleg van het OZB-onderzoek van de ‘Telegraaf’.

VVD Noordoostpolder blijft zich inzetten voor lage lasten en is van mening dat de toename aan totale OZB opbrengsten juist reden is om de OZB bij de eerstvolgende mogelijkheid te verlagen al is het maar om de grote stijging uit het verleden door een college zonder VVD weer te compenseren.

De VVD heeft in de afgelopen raadsperiode meerdere moties ingediend om de ozb te verlagen, maar deze werden steeds door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Uiteindelijk is de ozb voor woningeigenaren de afgelopen vier jaar toch nog met 3% gestegen.


Voor 2018 is alvast een daling van de totale woonlasten ingezet en deze lijn moet ook gelden voor ondernemers, die voor banen zorgen.