VVD: Nu doorpakken naar één zorgplein!

De VVD-fractie is blij met het nieuws dat Antonius Ziekenhuis uit Sneek de ziekenhuiszorg overneemt van de vorige jaar failliet verklaarde MC Groep. Ook de koop van het gebouw van het Dr. Jansenziekenhuis vindt de VVD goed nieuws; op deze manier kunnen we het Antonius faciliteren en houden we de regie op wat er gebeurt op deze locatie, die op termijn een andere functie moet gaan krijgen, zodat de aankoop kan worden terugverdiend.

De VVD-fractie is blij met het nieuws dat Antonius Ziekenhuis uit Sneek de ziekenhuiszorg overneemt van de vorige jaar failliet verklaarde MC Groep. Ook de koop van het gebouw van het Dr. Jansenziekenhuis vindt de VVD goed nieuws; op deze manier kunnen we het Antonius faciliteren en houden we de regie op wat er gebeurt op deze locatie, die op termijn een andere functie moet gaan krijgen, zodat de aankoop kan worden terugverdiend. 

De VVD gaat ervanuit dat er op termijn nieuwe ontwikkelingen en kansen door marktpartijen ontwikkeld kunnen worden op de locatie van het voormalig Dr. Jansenziekenhuis. “We zijn nu vooral blij dat er goed nieuws is over de ziekenhuiszorg in Noordoostpolder & Urk en dat er duidelijkheid is richting onze inwoners”, aldus fractievoorzitter Ellen Lindenbergh. “Alles op alles” moet nu worden gezet op de realisatie van één zorgplein. Hiermee kan een passend zorgaanbod worden geboden voor alle inwoners in Noordelijk Flevoland. De VVD vraagt daarbij vooral aandacht voor een goede invulling van de spoedeisende hulp en het blijven bewaken van de aanrijtijden van ambulances.