VVD: En nu doorpakken!

Bij de uitwerking van lastige vraagstukken, zoals het vernieuwen van het stadshart in Emmeloord, spelen verschillende belangen van inwoners en ondernemers. In een proces van tekentafel naar uitvoering worden zoveel mogelijk ideeën opgehaald en meegenomen in de besluitvorming. De VVD is na een lange aanloop blij dat het dan eindelijk gaat gebeuren: tekeningen en mooie beelden maken plaats voor uitvoeringsopdrachten. De schop gaat eindelijk in de grond!

Verschil van inzicht geldt ook voor de herindeling van de Koningin Julianastraat en de aanleg van de rotonde aan het Koopmansplein. Deze werkzaamheden werden niet in detail in het Open Plan Proces benoemd en waren destijds geen onderdeel van het zogenaamde stedenbouwkundig plan. Gelukkig is er ruimte voor voortschrijdend inzicht zodat dit wel wordt meegenomen in de uitvoering van het nieuwe stadshart. De VVD, veel bewoners en ondernemers zijn verheugd dat met de aanpassing van de Koning Julianastraat en de nieuwe rotonde bij Koopmansplein een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het verhogen van de verkeersveiligheid in en rondom het centrum. “Na lange tijd kan er straks weer veilig gefietst worden door de Koningin Julianastraat, de VVD is blij met de nieuwe gescheiden fietspaden” – aldus Bouke Wielenga VVD-commissielid Wonen.

De werkzaamheden maken het mogelijk een nieuwe inrichting van het groen tussen de Deel en de Koningin Julianastraat uit te werken. Die plannen voorzien in extra groen en voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en aangrenzende bedrijven. Een mooie invulling van de wensen uit het Open Plan Proces namelijk ‘wonen en werken in het centrum van Emmeloord’.