Ondernemersinitiatieven zonnepanelen in buitengebied in gevaar

De fractie van de VVD Noordoostpolder maakt zich zorgen over de realisatie van projecten met zonnepanelen in met name het buitengebied.

De fractie van de VVD Noordoostpolder maakt zich zorgen over de realisatie van projecten met zonnepanelen in met name het buitengebied. 


De gemeente Noordoostpolder heeft als prioriteit dat kleinschalige zonnestroomprojecten vooral op daken moeten plaatsvinden. Voor agrariërs biedt dit goede mogelijkheden om hun eigen energie op te wekken. Zij hebben immers vaak voldoende dakoppervlak ter beschikking. Om voldoende zonnepanelen te kunnen plaatsen is het hebben van een grootverbruik aansluiting op het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. De aanvraag en realisatie van een dergelijke aansluiting is op dit moment een groot probleem.

Volgens de netwerkbeheerder Liander is de capaciteit van een deel van dit netwerk in de Noordoostpolder namelijk niet toereikend. Dit houdt in dat een groeiend aantal ondernemers, dat inmiddels ondersteuning vanuit de overheid heeft ontvangen in de vorm van een SDE+ beschikking, niet kan investeren in duurzame opwekking van energie. 

De VVD wil graag dat het college op zeer korte termijn in overleg treedt met de netwerkbeheerders zodat deze tot oplossingen komt. ‘’De VVD wil dat op die manier ondernemers alsnog een kans geboden krijgen om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan duurzame opwekking van energie’ aldus Henri van Ulsen namens de partij.