VVD Noordoostpolder onderschrijft aanbevelingen rekenkamerrapport

Emmeloord – De fractie van VVD Noordoostpolder heeft kennis genomen van het rapport van de rekenkamercommissie over ‘passend organiseren’. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op een documentenanalyse en interviews met onder meer ambtenaren, collegeleden en fractievoorzitters. “Wij herkennen niet alle conclusies uit het onderzoek. Wij erkennen echter wel dat de afgegeven signalen in de interviews serieus moeten worden genomen en onderschrijven daarom de aanbevelingen in het rapport”, aldus fractievoorzitter Jasper van Os


Er wordt in het rapport geconcludeerd dat passend organiseren ervoor heeft gezorgd dat de gemeente beter en sneller reageert op wensen en vragen uit de samenleving. Uit onderzoek is gebleken dat dit ook zo door inwoners wordt ervaren. “Dat is een mooie conclusie en een compliment voor de gemeente”, aldus Van Os.

De titel van het rapport ‘de gemeenteraad weer aan zet’ is veelzeggend. Een conclusie uit het onderzoek is dat de rol en positie van de gemeenteraad bij het passend organiseren als nieuwe werkwijze niet helder is voor alle betrokkenen. De fractie van de VVD Noordoostpolder is van mening dat hierover snel duidelijkheid moet komen.

Het traject om tot verbetering van de rol van de gemeenteraad te komen loopt inmiddels, met als eerste resultaat een leidraad voor behandeling van grote projecten, waarbij de gemeenteraad vooraf meer wordt meegenomen. Er ligt hoe dan ook nog een taak voor de gemeenteraad om beter haar kaderstellende en controlerende rol te kunnen pakken. Een uitdaging waar de VVD uiteraard aan bij zal dragen.

De fractie van de VVD hoopt dat dit rapport zal leiden tot een open dialoog en gezamenlijke stappen binnen de gemeenteraad, alsook met het college en het ambtelijk apparaat. Het zou jammer zijn als dit rapport zou leiden tot een verscherping van de verhoudingen tussen de oppositie en de coalitie. Dat terwijl er in de afgelopen maanden juist op verschillende onderwerpen goed is samengewerkt tussen de verschillende partijen. De gemeenteraad is aan zet!