Amendement: Taaleis in de bijstand

Op 8 november heeft ons raadslid Linda Verduin een amendement ingediend bij de vaststelling van het participatiebeleid.

De VVD is van mening dat de beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk is om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. In het amendement staat dat onze gemeente indien nodig ook daadwerkelijk sancties moet opleggen als inwoners met een bijstandsuitkering zich onvoldoende inspannen om zich de Nederlandse taal eigen te maken.

Het amendement heeft het gehaald met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen en is daarom opgenomen in het participatiebeleid.