Nieuws

 • Ondernemersinitiatieven zonnepanelen in buitengebied in gevaar

  12 maart − De fractie van de VVD Noordoostpolder maakt zich zorgen over de realisatie van projecten met zonnepanelen in met name het buitengebied. Lees verder

 • VVD pleit voor pilot bereikbaarheid in de N.O.P.

  04 maart − De fractie van de VVD Noordoostpolder roept de gemeente en de provincie op om met experimenten te komen om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer op korte termijn te verbeteren. Lees verder

 • VVD: En nu doorpakken!

  19 februari − Bij de uitwerking van lastige vraagstukken, zoals het vernieuwen van het stadshart in Emmeloord, spelen verschillende belangen van inwoners en ondernemers. In een proces van tekentafel naar uitvoering worden zoveel mogelijk ideeën opgehaald en meegenomen in de besluitvorming. De VVD is na een lange aanloop blij dat het dan eindelijk gaat gebeuren: tekeningen en mooie beelden maken plaats voor uitvoeringsopdrachten. De schop gaat eindelijk in de grond! Lees verder

 • VVD positief over plannen De Deel

  31 januari − De VVD Noordoostpolder is positief gestemd over de plannen die dinsdagavond werden gepresenteerd. Op de drukbezochte inloopavond waren sfeerbeelden en impressies te zien en reageerden inwoners positief. Komende week gaan de werkzaamheden echt van start. Lees verder

 • VVD: Nu doorpakken naar één zorgplein!

  12 januari − De VVD-fractie is blij met het nieuws dat Antonius Ziekenhuis uit Sneek de ziekenhuiszorg overneemt van de vorige jaar failliet verklaarde MC Groep. Ook de koop van het gebouw van het Dr. Jansenziekenhuis vindt de VVD goed nieuws; op deze manier kunnen we het Antonius faciliteren en houden we de regie op wat er gebeurt op deze locatie, die op termijn een andere functie moet gaan krijgen, zodat de aankoop kan worden terugverdiend. Lees verder

 • Henri van Ulsen op lijst Statenverkiezingen

  01 december − De VVD Noordoostpolder is trots om te melden dat Henri van Ulsen op plaats 6 staat voor de Provinciale Staten verkiezing op 20 maart 2019. Lees verder

 • College geeft gehoor aan oproep VVD

  29 november − Het college heeft bij monde van wethouder Haagsma toegezegd een voorstel van de VVD uit te voeren. De partij stelde voor om een tijdelijk fietspad aan te leggen vanaf de Beurstraat naar de Leeuwenkruising. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor veiligheid Leeuwenkruising

  20 november − De veiligheid van automobilisten en fietsers op de Leeuwenkruising is in het geding, dat is de mening van VVD Noordoostpolder. Er is met de herinrichting van het kruispunt een gevaarlijke situatie ontstaan omdat niet meer duidelijk is welke weggebruikers waar mogen rijden. Lees verder

 • VVD: druk op de ketel voor horecaplein!

  © Gemeente Noordoostpolder

  19 september − De terugtrekking van de initiatiefnemers van het horecapaviljoen mag niet leiden tot vertraging van de realisatie van het horecaplein. Het plein mag wat de VVD betreft niet langer dan is afgesproken leeg blijven. Veel te lang hebben inwoners tegen een plein met auto’s aangekeken – onze inwoners willen gezelligheid! Lees verder

 • Willem Keur krijgt VVD ereplaquette

  07 juni − Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Zuiderzee kreeg Willem Keur uit handen van de landelijke partijvoorzitter Christianne van der Wal de Mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt. Dit is een erepenning van de landelijke vereniging van de VVD. Lees verder

 • Signaal supermarkten niet langer negeren

  13 maart − De gezamenlijke supermarkten in Noordoostpolder hebben een oproep gedaan aan alle lijsttrekkers in Noordoostpolder om ruimte te bieden om op alle zondagen open te zijn. Lees verder

 • VVD Noordoostpolder: OZB opbrengsten omhoog, tarief kan omlaag

  28 februari − Statistieken liegen niet maar vertellen vaak helaas de halve waarheid! Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  26 februari − Lees hier ons verkiezingsprogramma! Lees verder

 • Lijsttrekker Hans WIjnants

  20 februari − Onze lijsttrekker Hans Wijnants stelt zich voor aan de lezers van De Noordoostpolder Lees verder

 • 'Buitengebied Noordoostpolder welstandsvrij'

  19 februari − 'Buitengebied Noordoostpolder welstandsvrij' Lees verder

 • Meer opvanglocaties nodig voor arbeidsmigranten

  07 februari − Tijdens de raadsvergadering van 5 februari heeft Bouke Wielenga namens de VVD zijn zorg uitgesproken dat we na 6 jaar inspanning nog steeds niet voldoen aan voldoende legale huisvesting van arbeidsmigranten. Het college voorstel waar de raad maandagavond een klap op kon geven stelt een aantal wijzigingen voor die extra huisvesting mogelijk maakt. Arbeidsmigranten zijn welkom in de Noordoostpolder en zeer belangrijk voor onze economie. Ook vinden we het belangrijk dat deze mensen goed kunnen wonen en liefst zo dicht mogelijk bij de bedrijven waar ze werken. Echter initiatieven voor nieuwe locaties botsen vaak op tegen het “not in my backyard” effect. De VVD heeft gepleit om de opvang op de kleinere locaties niet te verhogen van 20 naar 50 bewoners. Volgens Bouke Wielenga heeft deze maatregel een averechts effect op het aantal locaties omdat een verhoging tot meer verzet zou leiden bij aanwonenden vanwege de grotere kans op overlast. De fractie is blij dat de wethouder deze ophoging terug heeft gedraaid. Ook het wegnemen van de minimale afstand tussen 2 locaties in het glastuinbouwgebied is inzet geweest van de fractie. Lees verder

 • Licht op groen voor Schokland

  07 februari − Tijdens de raadsvergadering heeft de VVD fractie, na veel discussie intern, ingestemd met voorstel om voor de plannen rondom Schokland. Er kan een overeenkomst gesloten worden met de Provincie en Flevolandschap en er wordt een financiering aangevraagd bij het Rijk van 10 miljoen. Het gaat om een grootschalig project ten zuiden van Schokland. Het plan is om 211 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen en een Werelderfgoed centrum te realiseren. Voor de VVD fractie waren de vragen; wil je het, durf je het en zijn de juiste randvoorwaarden gesteld. Belangrijk voor de VVD is dat goede landbouwgrond alleen in hele specifieke gevallen een andere functie krijgt. Ook het risico dat het project niet volledig wordt ingericht is een zwaar punt voor de VVD fractie. De raad is en blijft wel aan de bal in het proces en er zijn door het college voldoende kaders en show-stoppers ingebouwd, aldus woordvoerder Remco Bosma. Lees verder

 • VVD krijgt huiswerk op Landbouwevent

  © Emmeke van Ulsen

  04 februari − Ruim 150 belangstellenden bezochten het Landbouwevent bij Aeres Emmeloord wat de VVD organiseerde over het thema “De wereld voeden met boerenverstand”. Tijdens de avond gingen drie sprekers in op dit thema. Jaap Haanstra, voormalig landelijk LTO Akkerbouw voorzitter, ging op boeiende wijze in op de geschiedenis en toekomst van de akkerbouw en de rol van Nederland daarin. Nederland is koploper op het gebied van innovatie in de akkerbouw en het 2e exportland ter wereld. Nederland moet alleen de VS voor zich laten. Uitdagingen liggen er op het gebied van duurzaam bodemgebruik en wegbeheer mede door de spreiding van gronden over de polder. Daar komt de politiek in beeld. Lees verder

 • Koopzondagen, regels loslaten!

  © VVD

  29 januari − De VVD in Noordoostpolder wil voor de volgende gemeenteraadsperiode geen regels meer als het gaat om winkelsluitingstijden. Lees verder

 • ‘De wereld voeden met boerenverstand’

  08 januari − Op 1 februari a.s. organiseert VVD Noordoostpolder het landbouwevent ‘De wereld voeden met boerenverstand’. Europarlementariër Jan Huitema, vertegenwoordiger van het Nederlandse landbouwbeleid in Brussel, geeft vanuit Europees verband zijn visie op het wereldvoedselvraagstuk. Lees verder