Nieuws

 • VO-Campus Noordoostpolder

  10 juni − VVD Noordoostpolder: Een belangrijke stap voor het VO-Onderwijs in de Noordoostpolder : Lees verder

 • Koop lokaal, ook in het sociaal domein.

  © VVD Noordoostpolder

  19 januari − VVD Noordoostpolder: Koop lokaal, ook in het sociaal domein. Lees verder

 • VVD Noordoostpolder onderschrijft aanbevelingen rekenkamerrapport

  28 april − De fractie van VVD Noordoostpolder heeft kennis genomen van het rapport van de rekenkamercommissie over ‘passend organiseren’. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op een documentenanalyse en interviews met onder meer ambtenaren, collegeleden en fractievoorzitters. Lees verder

 • Jasper van Os nieuwe fractievoorzitter VVD Noordoostpolder

  16 december − Emmeloord – Jasper van Os is de nieuwe fractievoorzitter van de lokale VVD in de gemeenteraad. Van Os zit sinds maart 2018 in de gemeenteraad en was daarvoor sinds 2016 als burgerraadslid al bij de fractie betrokken. Lees verder

 • VVD: Maat is vol voor wachttijden sociale teams

  16 december − De VVD fractie in Noordoostpolder vindt dat maat vol is wat betreft de wachttijden bij de sociale teams. Inwoners die een complexe hulpvraag hebben voor jeugdhulp maken gebruik van de sociale teams. Op 1 oktober 2019 bedroeg de wachttijd tussen de aanmelding en de intake bij een aantal sociale teams maar liefst negen weken. De VVD is van mening dat dat veel te lang is. Linda Verduin; ”als je een vraag hebt voor jeugdhulp, moet je zo snel mogelijk geholpen worden, zodat het thuis niet uit de hand loopt. Negen weken is dan echt te lang!” Lees verder

 • Ondernemersinitiatieven zonnepanelen in buitengebied in gevaar

  12 maart − De fractie van de VVD Noordoostpolder maakt zich zorgen over de realisatie van projecten met zonnepanelen in met name het buitengebied. Lees verder

 • VVD pleit voor pilot bereikbaarheid in de N.O.P.

  04 maart − De fractie van de VVD Noordoostpolder roept de gemeente en de provincie op om met experimenten te komen om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer op korte termijn te verbeteren. Lees verder

 • VVD: En nu doorpakken!

  19 februari − Bij de uitwerking van lastige vraagstukken, zoals het vernieuwen van het stadshart in Emmeloord, spelen verschillende belangen van inwoners en ondernemers. In een proces van tekentafel naar uitvoering worden zoveel mogelijk ideeën opgehaald en meegenomen in de besluitvorming. De VVD is na een lange aanloop blij dat het dan eindelijk gaat gebeuren: tekeningen en mooie beelden maken plaats voor uitvoeringsopdrachten. De schop gaat eindelijk in de grond! Lees verder

 • VVD positief over plannen De Deel

  31 januari − De VVD Noordoostpolder is positief gestemd over de plannen die dinsdagavond werden gepresenteerd. Op de drukbezochte inloopavond waren sfeerbeelden en impressies te zien en reageerden inwoners positief. Komende week gaan de werkzaamheden echt van start. Lees verder

 • VVD: Nu doorpakken naar één zorgplein!

  12 januari − De VVD-fractie is blij met het nieuws dat Antonius Ziekenhuis uit Sneek de ziekenhuiszorg overneemt van de vorige jaar failliet verklaarde MC Groep. Ook de koop van het gebouw van het Dr. Jansenziekenhuis vindt de VVD goed nieuws; op deze manier kunnen we het Antonius faciliteren en houden we de regie op wat er gebeurt op deze locatie, die op termijn een andere functie moet gaan krijgen, zodat de aankoop kan worden terugverdiend. Lees verder

 • Henri van Ulsen op lijst Statenverkiezingen

  01 december − De VVD Noordoostpolder is trots om te melden dat Henri van Ulsen op plaats 6 staat voor de Provinciale Staten verkiezing op 20 maart 2019. Lees verder

 • College geeft gehoor aan oproep VVD

  29 november − Het college heeft bij monde van wethouder Haagsma toegezegd een voorstel van de VVD uit te voeren. De partij stelde voor om een tijdelijk fietspad aan te leggen vanaf de Beurstraat naar de Leeuwenkruising. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor veiligheid Leeuwenkruising

  20 november − De veiligheid van automobilisten en fietsers op de Leeuwenkruising is in het geding, dat is de mening van VVD Noordoostpolder. Er is met de herinrichting van het kruispunt een gevaarlijke situatie ontstaan omdat niet meer duidelijk is welke weggebruikers waar mogen rijden. Lees verder

 • VVD: druk op de ketel voor horecaplein!

  © Gemeente Noordoostpolder

  19 september − De terugtrekking van de initiatiefnemers van het horecapaviljoen mag niet leiden tot vertraging van de realisatie van het horecaplein. Het plein mag wat de VVD betreft niet langer dan is afgesproken leeg blijven. Veel te lang hebben inwoners tegen een plein met auto’s aangekeken – onze inwoners willen gezelligheid! Lees verder

 • Willem Keur krijgt VVD ereplaquette

  07 juni − Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Zuiderzee kreeg Willem Keur uit handen van de landelijke partijvoorzitter Christianne van der Wal de Mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt. Dit is een erepenning van de landelijke vereniging van de VVD. Lees verder

 • Signaal supermarkten niet langer negeren

  13 maart − De gezamenlijke supermarkten in Noordoostpolder hebben een oproep gedaan aan alle lijsttrekkers in Noordoostpolder om ruimte te bieden om op alle zondagen open te zijn. Lees verder

 • VVD Noordoostpolder: OZB opbrengsten omhoog, tarief kan omlaag

  28 februari − Statistieken liegen niet maar vertellen vaak helaas de halve waarheid! Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  26 februari − Lees hier ons verkiezingsprogramma! Lees verder

 • Lijsttrekker Hans WIjnants

  20 februari − Onze lijsttrekker Hans Wijnants stelt zich voor aan de lezers van De Noordoostpolder Lees verder

 • 'Buitengebied Noordoostpolder welstandsvrij'

  19 februari − 'Buitengebied Noordoostpolder welstandsvrij' Lees verder