Amendement: Oproep tot uitstel besluit over huisvesting cultuurgebouw

Op 8 november heeft de VVD Noordoostpolder samen met ONS en de PU bij de behandeling van de begroting een amendement ingediend over de besluitvorming over de huisvesting van het Cultuurbedrijf. 


Het college wil nog voor de verkiezingen hierover een besluit laten nemen door de gemeenteraad. De VVD Noordoostpolder is van mening dat de periode tot de verkiezingen te kort is om een dergelijk zwaarwegend besluit te nemen met mogelijk grote financiĆ«le gevolgen. Het is beter om hiervoor meer tijd te nemen zodat er een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt. 


Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald in de gemeenteraad.