Openbaar toilet in Emmeloord centrum?

© VVD Noordoostpolder

Op dit moment staat bij de gemeenteraad op de agenda, het realiseren van een openbaar toilet in de Lange Nering, op het kettingplein. Voor deze realisatie is een forse investering nodig, maar ook zijn hier jaarlijks terugkerende kosten aan verbonden.

 

De fractie van de VVD Noordoostpolder is voor de inzet van slimme oplossingen, in samenspraak met inwoners en ondernemers. Wij zijn daarom altijd terughoudend geweest m.b.t. dit initiatief.

De noodzaak om het te regelen onderkent de fractie, maar oplossen in bestaande winkels heeft wat de fractie betreft de voorkeur. Dit vanwege financiële overwegingen, toezicht en gevaar van baldadigheid en vernielingen.

 

Recent zijn de resultaten bekend geworden van de poll die uitgezet is door de winkeliersvereniging.
Hieruit kwam naar voren dat verspreid over de Lange Nering een aantal winkels bereid zijn om hun toilet, indien gewenst tegen een kleine vergoeding, open te stellen.

Via de website “gastvrij Emmeloord” en een vignet op het raam zou dit kenbaar gemaakt kunnen worden.

 

Naast het financiële voordeel, komen op deze manier ook op meerdere plekken toiletten beschikbaar, waardoor loopafstanden geminimaliseerd worden.
De VVD fractie zal in gesprek met gemeenteraad en College, vragen dit verder te onderzoeken en te wachten met de keuze voor een openbaar toilet.