Mag het licht uit?

© VVD Noordoostpolder

De VVD Noordoostpolder heeft met veel belangstelling het nieuws gelezen over de mogelijkheid om de rode waarschuwingslampen op hoge windmolens ‘s nachts veilig uit te zetten.

Ook in de Noordoostpolder staan veel van deze hoge windmolens. Het zou voor de omwonenden fijn zijn als de Noordoostpolder aanhaakt op deze mooie ontwikkeling. De VVD Noordoostpolder vraagt hier via schriftelijke vragen aandacht voor aan het college.

De VVD Noordoostpolder wil graag duidelijkheid over mogelijke klachten van omwonenden en wil graag weten of het college in overleg is of gaat met de provincie en buurgemeenten om deze mogelijkheden ook toe te gaan passen in de Noordoostpolder.