Verkiezingsprogramma “Noordoostpolder blijft goed wordt beter."

© VVD Noordoostpolder

De VVD Noordoostpolder gaat met een verfrissend, nieuw verkiezingsprogramma de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in. Er liggen veel kansen om onze gemeente de komende jaren nog beter te maken dan deze al is.

Er zijn een aantal belangrijke speerpunten voor VVD Noordoostpolder:

  • Ondernemers de ruimte en vrijheid geven om te ondernemen. Het gaat hierbij ook over de ruimte om zelf te bepalen of ze op zondagen en feestdagen hun winkel willen openen;
  • Verbreden van het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen;
  • Verbetering van de veiligheid op onze buitenwegen;
  • Versterken van de bereikbaarheid van Noordoostpolder en de bereikbaarheid tussen de kernen binnen Noordoostpolder;
  • Geen zonneweides op waardevolle landbouwgrond en geen nieuwe windparken of losse windmolens.

Daarnaast zijn onze inwoners de afgelopen twee jaar hard getroffen door de coronamaatregelen. Daar moet de komende periode aandacht voor zijn, zeker voor onze opgroeiende jongeren. Elkaar ontmoeten en samen uitgaan is belangrijk voor hun ontwikkeling en de coronamaatregelen hebben hier behoorlijk impact op gehad. Ook veel ondernemers zijn geraakt door de maatregelen en verdienen de komende tijd steun vanuit de gemeente. Dit betekent ook dat de gemeente zoveel mogelijk lokaal inkoopt. Op die manier dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst!