Cameratoezicht openbaar toilet op het Kettingplein

De VVD Noordoostpolder constateert dat bepaalde gebruikers van het openbaar toilet op het Kettingplein in Emmeloord voor overlast zorgt bij omwonenden en bedrijven en dit leidt tot een gevoel van onveiligheid in de omgeving. Het openbare toilet is een belangrijke voorziening die beoogt het winkelen in en bezoeken van Emmeloord-Centrum voor iedereen tot een plezier te maken. Daarom vragen wij, samen met D66, het college om de mogelijkheden in kaart te brengen voor de inzet van cameratoezicht op het Kettingplein

De VVD Noordoostpolder constateert dat bepaalde gebruikers van het openbaar toilet op het Kettingplein in Emmeloord voor overlast zorgt bij omwonenden en bedrijven en dit leidt tot een gevoel van onveiligheid in de omgeving.
Het openbare toilet is een belangrijke voorziening die beoogt het winkelen in en bezoeken van Emmeloord-Centrum voor iedereen tot een plezier te maken.
Daarom vragen wij het college, voor de raadsvergadering van 11 december a.s., om de mogelijkheden in kaart te brengen voor de inzet van cameratoezicht op het Kettingplein, met als doel het tegengaan van oneigenlijk gebruik van het openbaar toilet en het vergroten van de veiligheid in dit gebied.
Uiteraard vragen wij ook om hierbij de privacy-aspecten zorgvuldig in overweging te nemen en indien nodig passende maatregelen te treffen om de privacy van omwonenden en passanten te waarborgen.
Wij willen zo spoedig mogelijk informatie over de uitkomsten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen, inclusief financiƫle impact en een plan van aanpak voor de implementatie van cameratoezicht op het Kettingplein.