Betaald parkeren Waterloopbos?

Het voornemen van Natuurmonumenten om betaald parkeren in te voeren bij het Waterloopbos bij Marknesse heeft net als bij het college, ook bij de VVD Noordoostpolder tot ongenoegen geleid.............. Als het aan de VVD ligt niet!

betaald parkeren bij Waterloopbos

© VVD Noordoostpolder

Het voornemen van Natuurmonumenten om betaald parkeren in te voeren bij het Waterloopbos bij Marknesse heeft net als bij het college, ook bij de VVD Noordoostpolder tot ongenoegen geleid. 

Wij vinden dat het Waterloopbos als monument en bos vrij toegankelijk dient te blijven voor onze inwoners en toeristen. De verwachting is dat met het afsluiten en het overgaan tot betaald parkeren van het parkeerterrein, de risico’s bestaat van overlast van wild-parkeren in de bermen en andere plekken in en rond het bos, wat niet tegen gegaan kan worden.

De VVD Noordoostpolder heeft hierover vragen gesteld aan het college en de wethouder Van Amersfoort is het met ons eens dat dit onwenselijke is en gaat in gesprek met Natuurmonumenten om te kijken naar een passende oplossing. Wij wachten zijn bevindingen af.

Het standpunt van de VVD Noordoostpolder is dat wij niet blij zijn met het voorgenomen besluit van Natuurmonumenten om over te gaan tot betaald parkeren. Betaald parkeren kan gezien worden als een belemmering voor zowel lokale inwoners als toeristen aan het Waterloopbos, en kan het imago van de gemeente als gastvrije en toegankelijke bestemming schaden.
Tevens willen wij met het vragen stellen aan het college niet vooruitlopen op de eventuele vraag voor een financiële bijdrage door Natuurmonumenten, dat vinden wij nog veel te vroeg, d
aarbij investeert de gemeente Noordoostpolder fors in het gebied als toeristisch gebied.