Windmolens? Niet in ons landschap!

Een goede discussie in de raadsvergadering over het wel of niet toestaan van hogere #windmolens in de gemeente Noordoostpolder.
Als VVD Noordoostpolder zijn wij grote voorstander van nieuwe en schone energie opwek (en en energiezuinig gebruik), maar voor ons gaat het te ver om onze Noordoostpolder verder vol te zetten met windmolens.
Het is in verleden besloten om te kiezen voor een groot windmolenpark aan de dijk en daarmee te kiezen voor een rustig binnen landschap, waar de bestaande windmolens uitgefaseert gaan worden. Boerderijwindmolens met een tiphoogte van 15 meter zijn wel toegestaan en kunnen o.i. voldoende helpen in de opwek voor energie bij bedrijven.
Helaas heeft ons amendement om dit blijvend op te nemen in onze nieuwe omgevingsvisie niet gehaald. Er is echter wel een amendement door een meerderheid van de raad vastgesteld waarbij de minimale hoogte is verhoogd naar 30 meter (maar is dit voldoende en moet het straks niet nog hoger.....) én hoeveel molens komen er dan te staan in de polder? Het zouden er zomaar een paar honderd kunnen worden.
Wij zijn hier niet blij mee en zien alsnog een verrommeling van onze mooie polder in het vooruitzicht.
De hoop is gevestigd op de Provincie Flevoland om in haar beleid vast te houden aan de reeds eerder vastgestelde tiphoogte van 15 meter en anders aan onze inwoners om middels de normale procedures aan te geven dat ook zij niet zitten te wachten op grotere windmolens naast de deur.